Declarația romînească de unire cu Romînia

„Documentul a fost Încropit în două zile. Cuvîntul final mi-a aparținut întotdeauna mie… Declarația a fost gata la 26 august, la ora 18.15, și a fost prezentată de mine , personal, după dactilografiere, președintelui Parlamentului Alexandru Moșanu, care l-a aprobat fără comentarii”. Aurel Prda, ambasador romîn cu misiuni speciale, general în retragere. Timpul, 26 august 2011 Minciuna — regină a politicii moldoveneşti „Din 1990 Minciuna a pătruns năvalnic, stăpînind toate…

Румынская декларация об объединении с Румынией

«Декларация составлялась за 2 дня. Решающее слово всегда было за мной. Документ был готов 26 августа 1991 г. в 18.15 и после распечатывания был вручен мною лично председателю Парламента Ал. Мошану». Аурел Преда, румынский посол по особым поручениям, генерал в отставке. Timpul, 26 августа 2011 г. Ложь — царица молдавской политики «С 1990 года Ложь нахраписто охватила все сферы деятельности Республики Молдова: науку, культуру,…