DECLARAȚIA MIȘCĂRII POPULARE „SALVĂM MOLDOVA!” /04.12.2018/

Noi urmărim cu atenție procesele politice din țară, reacționând aspru la orice declarație, care ar putea duce la subminarea regimului constituțional și a suveranității țării noastre Republica Moldova. Din această cauză nu am putut lăsa declarațiile recente ale așa-numitului „prim-ministru” al țării Pavel Filip să treacă neobservate, precum nu ar trebui să treacă neobservate aceste afirmații pe lângă niciun cetățean, care își iubește…

Заявление народного движения «Спасем Молдову!» /04.12.2018/

Мы пристально следим за политическими процессами в стране, остро реагируя на каждое заявление способное привести к подрыву конституционного режима и суверенитета нашей родины Республики Молдова. Из-за чего последние заявления, так называемого «премьер-министра» страны Павла Филипа не смогли пройти мимо нас, как и не должны были пройти мимо любого гражданина, который дорожит своей родной землей. Напоминаем, что слово «румын» в веках…

Declaraţia Mişcării Populare ”Salvăm Moldova!”

Luând în considerație situația la zi în Republica Moldova, ne adresăm tuturor lichelelor care s-au încumetat să ne vândă Patria, așa cum se vând roșiile la piață.

Заявление Народного Движения «Спасём Молдову!»

Учитывая сложившуюся ситуацию в Республике Молдова, обращаемся ко всем подонкам, которые осмелились торговать нашей Родиной, словно помидорами на базаре.

Declarația Mișcării Populare „Salvăm Moldova!” în legătură cu faptele observate de neglijență a Constituției țării și de încălcare a verticalei puterii

Consiliul Mișcării Populare „Salvăm Moldova!” atrage atenția publicului asupra faptului că în Moldova se desfășoară recent o campanie deschisă împotriva președintelui țării, Igor Dodon. Pe lângă faptul că șeful țării este de fapt lipsit de toate funcțiile de control asupra unor structuri de stat importante (NIB și securitatea statului), se…

Заявление Народного движения «Спасём Молдову!» в связи с наблюдаемыми фактами пренебрежения Конституцией страны и нарушения вертикали власти

Совет Народного движения «Спасём Молдову!» обращает внимание общественности на то, что в последнее время в Молдове разворачивается неприкрытая компания против президента страны Игоря Додона. Наряду с тем, что глава страны фактически лишен всех функций контроля над важными государственными структурами (СИБ и госохраной), активно начинают предприниматься действия для подрыва его статуса…

Заявление Народного движения «Спасём Молдову!» в связи с инициативой Президента Молдовы отозвать посла РМ в Румынии

Совет Народного движения «Спасём Молдову!» поддерживает инициативу президента Игоря Додона об отзыве посла РМ в Бухаресте Михаила Грибинча, считая ее абсолютно логичной. Считаем, что посол Молдовы в Румынии позволил себе несовместимые с его должностью декларации.

Declarația Mișcării populare „Salvăm Moldova”

Facem apel la toate forțele care încearcă să submineze situația politică și socială din țară și se pregătesc de un nou scenariu „portocaliu”. Noi înțelegem pe deplin după ce plan se dezvoltă acum evenimentele și de ce în Moldova sa anunțat „cod galben”. Noi, responsabil declarăm că nu vom permite repetarea evenimentelor din Ucraina în Republica Moldova și aprinderea unui val nou de proteste anti-populare în țara noastră!

Declarația Mișcării populare „Salvăm Moldova” în ajunul turului doi a alegerilor Președintelui Republicii Moldova

Mișcarea populară „Salvăm Moldova” care unește organizațiile obștești din mai mult de 20 de raioane a Republicii, îndeamnă cetățenii Moldovei să aibă o atașare responsabilă față de viitoarele alegeri din 13 noiembrie, și să își exprime votul pentru candidatul, care susține consolidarea statalității moldovenești, suveranitate, neutralitatea și integritate, — pentru Igor Dodon.   Legislaţia /Trădarea de Patrie. Spionajul/ Facem apel la ofițerii…

Заявление Народного движения «Спасём Молдову!» в канун второго тура выборов президента Республики Молдова

Народное движение «Спасём Молдову!», объединяющее патриотические общественные организации более чем из 20 районов республики, призывает граждан Молдовы со всей ответственностью отнестись к предстоящему 13 ноября голосованию и отдать свой голос за кандидата, который выступает за укрепление молдавской государственности, суверенитета, нейтралитета и целостности, — за Игоря Додона.   Подробности об участии…

Обращение Народного движения «Спасём Молдову!» к жителям Молдовы в преддверии президентских выборов

Совет Народного движения «Спасём Молдову!» призывает молдавский народ сделать правильный выбор! Вcенародное избрание президента — это важное общественно-политическое событие, и гражданскому обществу необходимо осознать, что от нас, нашей принципиальной гражданской позиции, честности, порядочности зависят судьба страны и наших детей и внуков.

Apelul Mişcării Populare „Salvăm Moldova!” către prim-ministrul, Pavel Filip

În decursul mai multor ani, în ţara noastră este activ promovată ideea de unificare a Moldovei şi României. Periodic, urmaşii generalului Antonescu abordează problema „Unirii-2018”. Consiliul organizaţiei obşteşti „Salvăm Moldova!” ar dori să cunoască răspuns la întrebarea — cui i-a depus jurămînt cabinetul de miniştri al Republicii Moldova, ale cui interese le apără în această ţară?

Обращение Народного движения «Спасём Молдову!» к премьер-министру Павлу Филипу

Vezi de-asemenea: Apelul Mişcării Populare „Salvăm Moldova!” către prim-ministrul, Pavel Filip На протяжении многих лет в нашей стране активно продвигается идея объединения Молдовы и Румынии. Потомки генерала Антонеску периодически поднимают вопрос «Унири-2018» под видом того, что это решение может принести безопасность и лучшую жизнь гражданам на левом берегу Прута. Народное движение «Спасём Молдову!» обращает внимание на тот…

Declaraţia specială a Mişcării Populare “Salvăm Moldova!” în legătură cu marşul unioniştilor şi constituirea “Sfatului Ţării-2”

Mişcarea Populară „Salvăm Moldova!” condamnă categoric marşul unioniştilor cu atributele unui alt stat pe străzile capitalei Moldovei. Acţiunea care a avut loc reprezintă o ameninţare directă la adresa suveranităţii şi integrităţii teritoriale a ţării noastre. Mişcarea califică drept periculos orice sprijin politic, diplomatic, moral sau material al ideilor unioniste. Acţiunile…

Специальное заявление Народного движения «Спасём Молдову!» в отношении формирования «Сфатул Цэрий-2»

Народное движение «Спасём Молдову!» категорически осуждает марш унионистов с атрибутами другого государства по улицам молдавской столицы. Прошедшая акция является прямой угрозой суверенитету и территориальной целостности нашей страны. Движение считает опасной любую политическую, дипломатическую, моральную или материальную поддержку идей унионизма. Действия сторонников «Великого объединения», направленные на дестабилизацию общественно-политической обстановки в стране и эскалацию напряженности, неприемлемы для молдавского народа! C молчаливого…