Salvăm Moldova: Buletinul informativ Nr.1

24 SEPTEMBRIE 2016 · BULETINUL INFORMATIV NR.1

„Moldova nu a aparţinut strămoşilor mei, nu a fost a mea şi a voastră, ci aparţine urmaşilor voştri şi urmaşilor urmaşilor voştri în vecii vecilor” (Ştefan cel Mare şi Sfînt)

MIŞCAREA „SALVĂM MOLDOVA”: VOM ÎNAINTA ÎN FRONT UNIC PENTRU PĂSTRAREA ŢĂRII!

untitled-22În luna martie a acestui an, în Moldova a fost inițiată Mișcarea Populară „Salvăm Moldova!” — o uniune pan-naţională a organizațiilor obşteşti şi a persoanelor fizice, al căror scop este întărirea statalității, suveranității și integrității Moldovei. Mișcarea a fost întemeiată de ofițerii în rezervă din structurile de forță ale Moldovei (Serviciul de Informații și Securitate, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării, Serviciul Grăniceri, Brigăzile cu Destinație Specială, Veteranii Războiului din Afganistan ș.a.), precum și de reprezentanții organizațiilor obștești, ai partidelor politice și ai structurilor comunitare patriotice din Moldova.

Ion Mahu, lider al Consiliului Mişcării, fost şef al Direcţiei Generale de Contraspionaj a Republicii Moldova, colonel al SIS în rezervă, a declarat:

„A devenit evident faptul că majoritatea cetățenilor Moldovei nu doresc o asemenea viață şi aşteaptă schimbări reale. Într-un stat cîndva prosper oamenii și-au pierdut orice drepturi și în majoritatea lor covîrșitoare sînt săraci. Se produc nişte lucruri groaznice!

În ultimii ani, Moldova a devenit una dintre cele mai corupte țări din lume. O ţară care, practic, nu mai are idealuri. O țară în care Constituția a fost desfiinţată și în mod vădit este călcată în picioare suveranitatea poporului. Este singura țară din lume în care anumite forțe politice realizează în mod conştient şi făţiş planul de distrugere a ţării noastre şi pledează pentru desfiinţarea statalității noastre prin alipire la Statul Român!

Forțele unioniste au lansat un puternic proces de deznaţionalizare a Moldovei, distrugînd brutal și metodic patrimoniul cultural și spiritual al țării noastre, unitatea societății moldovenești, încercînd să transforme statul nostru într-o provincie lipsită de orice drepturi a Statului Român.

Cetățenii Moldovei — adevărații patrioți — nu pot rămîne în această situație ca nişte observatori nepăsători. S-au găsit oameni (de aceştia în toată ţara sînt sute de mii, mai mult de 80% din populație), cu valori identice, care au hotărît să se unească și să salveze Moldova, precum și să-i scoată la iveală pe toți acei activişti care muncesc din răsputeri la distrugerea statului și la jefuirea avuţiei poporului.

Scopul principal al mișcării noastre este de a păstra Moldova, de a întoarce denumirea limbii noastre moldoveneşti, de a restitui elevilor, dar şi întregii populații, istoria reală a Moldovei şi întreaga istorie a poporului nostru”.

ADRESAREA SPECIALĂ CĂTRE CETĂȚENII REPUBLICII MOLDOVA:

În țară s-a constituit o situație critică:

  • Forţele aflate nelegitim la cîrma ţării au desfiinţat în fapt Constituţia, lipsind prin aceasta poporul de suveranitate (în calitatea sa de singurul izvor de legitimitate a puterii de stat) şi, drept urmare, de statalitatea sa, totodată mai multe forţe politice, finanţate de guvernarea statului vecin, promovează în mod făţiş poziţii antinaţionale, urmărind predarea ţării noastre de-facto sub stăpînirea oligarhiei din România.
  • Forţele unioniste, declanşînd la începutul anilor 90 procesul de deznaţionalizare, distrug metodic patrimoniul cultural și spiritual al țării, unitatea societății moldovenești, urmărind desfiinţarea statalităţii poporului moldovenesc pentru a transforma ţara într-o provincie a funcţionărimii Statului Român
  • Mafia oligarhică, cu o aviditate fără precedent, jefuieşte țara și încearcă prin orice mijloace să se menţină la putere, ca un cameleon, schimbînd denumirile partidelor şi apartenența partinică; deputații au devenit ei înșiși mărfă, vîndută la prețuri negociabile, fiind astfel trădați atît alegătorii, cît şi ţara în întregime.
  • Puterea antinaţională şi deplin nelegitimă de tip mafiot jefuieşte ţara în mărimi încă neauzite şi se străduieşte să-şi păstreze cu orice mijloace stăpînirea peste noi, schimbînd ca hameleonul denumirile partidelor lor slugarnice şi apartenenţa de partid a lichelelor lui de politicieni şi funcţionari; aşa-numiţii deputaţi au devenit o marfă cu care se tîrguieşte, prin aceasta ei trădîndu-şi alegătorii şi ţara întreagă.
  • Poporul Moldovei este privat de o alegere reală! Tot ce i se oferă este o alegere între diferite clanuri oligarhice, sprijinite de Occident și slugoii acestuia din România. Scopul acestei „alegeri” este de a distruge țara și statul!
  • Poporul Moldovei a fost lipsit de o alegere reală ! Lui i se propune numai o alegere între diferite clanuri mafiote sprijinite de către Occident şi slugoii acestora din România. Rostul unei asemenea „alegeri” este de a exclude orice încercare a poporului Moldovei de a-şi întoarce suveranitatea şi de a-şi reface statalitatea !

În atare situație, NOI, UN GRUP DE CETĂȚENI AI REPUBLICII MOLDOVA — patrioți ai țării, am hotărît să întemeiem MIŞCAREA POPULARĂ „SALVĂM MOLDOVA !” în scopul unirii tuturor forţelor patriotice din Moldova pentru a restabili statalitatea, precum şi pentru a-i identifica pe toţi cei care iau parte activă la distrugerea ţării şi la jefuirea avuţiei poporului.

Dată fiind primejdia vădită care ameninţă Moldova și poporul ei, obiectivul nostru de căpătîi este mobilizarea cetățenilor ţării, a tuturor forțelor patriotice, a tuturor celor care sînt PENTRU refacerea suveranității și identităţii țării, care tind să-și apere istoria, limba, statalitatea şi, dacă va fi nevoie, să țină piept întru apărarea Patriei noastre!

Prin voința poporului, noi nu trebuie să permitem Statului Român antihristic și altor state străine să-şi realizeze planurile de distrugere a Patriei noastre. Trebuie să ne unim eforturile noastre şi să refacem suveranitatea ţării și identitateta spirituală creştină a poporului.

POPORUL TREBUIE SĂ-ŞI CUNOASCĂ „EROII”!

media_14591509868740400011122Una dintre cele mai importante sarcini ale mișcării este scoaterea la iveală a tuturor antieroilor țării. În fiecare localitate trebuie să găsim și să facem publice numele tuturor celor care, prin încălcarea Constituției Republicii Moldova, în mod sistematic, din an în an, desfăşoară o activitate antistatală, distrug și trădează Ţara, pe toți cei care sînt implicați în acapararea nelegiuită a avuţiei poporului. Oamenii trebuie să-şi cunoască „eroii” pe nume!

„Mișcarea noastră intenţionează să lupte nu doar cu unioniștii, dar şi cu toți cei care au cufundat țara în haos şi corupţie. Noi sîntem porniți să opunem rezistenţă la scară națională samavolniciei funcționarilor, să identificăm schemele de corupție în diferite organe ale puterii de stat, de autoadministrare publică locală, să apărăm drepturile și libertățile cetățenilor.

Astăzi este important să ridicăm nivelul culturii juridice şi politice a populației ţării, să lămurim oamenilor adevărata esență a actualei politici a Republicii Moldova, să-i facem pe politicieni să-şi dea arama pe față și să demonstrăm încotro este dus în realitate statul nostru.

În ţară nu sînt deloc desfășurate activități patriotico-educative, nu se povesteşte despre bogata istorie multiseculară a Ţării Moldovei. Moldova însă are cu ce se mîndri!”, — a subliniat liderul mişcării Ion Mahu.

Mișcarea populară „Salvăm Moldova!” nu este o forță politică — mișcarea va reuni cetăţeni de diferite naţionalităţi, indiferent de apartenenţa politică, atît pe cei din afara politicii, cît și reprezentanții diferitelor partide, toți cei care sînt patrioți ai Moldovei și doresc să salveze țara de la distrugere și să asigure poporului Moldovei o viaţă destoinică.

Vă îndemnăm pe toţi să vă alăturaţi nouă!

Împreună sîntem o putere! Împreună vom învinge! Împreună vom salva Moldova!

POPORUL SUSȚINE MIȘCAREA „SALVĂM MOLDOVA!”

21264a1e4f0bfc8bcf8b42e08d4514dc111Cetățenii moldoveni sînt dezamăgiţi de politicieni și funcționari şi vin masiv la Mișcarea Națională „Salvăm Moldova!” Deja mii de oameni și-au exprimat dorința să ne susţină — oamenii nu pot rămîne nepăsători față de viitorul copiilor, pe care doresc să-i crească într-o Moldovă suverană și înfloritoare.

Numai în ultimele cîteva luni Mișcarea „Salvăm Moldova!”, a înfiinţat propriile sale structuri în douăzeci de raioane ale țării. Din Mişcare fac parte ofițeri în rezervă de cel mai înalt rang — generali și colonei de orice specialități militare, din forțe speciale, grăniceri, veterani ai războiului din Afganistan și combatanți, reprezentanți ai partidelor de orientare patriotică și organizațiilor obşteşti din Moldova, toți cei care au depus jurămînt de credință statului moldovenesc, cei care îşi iubesc Patria din toată inima, sînt potrivnici înflăcărați ai dizolvării Moldovei în Statul Român.

Oamenii încearcă să ajute cu ce pot la creşterea Mișcării absolut benevol — numai de dragul Ţării şi poporului ei.

CEREM PREȘEDINTELUI ȘI GUVERNULUI SĂ MANIFESTE VOINȚĂ POLITICĂ!

Vă puteți oare imagina că, cel puțin într-o singură țară civilizată cu o democrație dezvoltată, se pot întîmpla mitinguri cu sloganuri ce îndeamnă la distrugerea şi vînzarea Patriei, la distrugerea statalității? Prea ieftin, domnilor, vindeţi identitatea, integritatea și independența noastră. Oamenii luptă secole la rînd pentru crearea propriului stat. Istoria păstrează multe exemple de acest fel (Italia, Polonia, Bulgaria, Serbia, Albania, Grecia, India, iar în zilele noastre Palestina, Kurdistan, Catalonia, Ţara Bascilor, Corsica şi altele). Moldova, însă, ar putea fi cedată în doi timpi şi trei mişcări!

Chiar și structurile internaționale — ambasadorul Statelor Unite în Republica Moldova, reprezentanții NATO, oficialii europeni spun că sînt alarmaţi de activizarea autorităților româneşti, orientate spre înghiţirea Moldovei. Nu autoritățile locale, ci cetățeni ai altor state sînt îngrijorați de faptul că identitatea țării noastre este atît de slabă şi îndeamnă la promovarea unei politici, dar nu „pro-europene”, ci „pro-moldovenești”. Sîntem martori ai unei aiureli !

Cunoscînd cu toţii deplina lipsa de legitimitate a întregii guvernări actuale a Moldovei, ne este cu totul pe înţeles de ce rămîne mut președintele — chipurile garantul Constituției noastre, în timp ce agenţii Statului Român au făcut deja publică „foaia de parcurs” a lichidării Moldovei?

Steag_RMDin aceleaşi socotinţe înţelegem limpede de ce tac aşa-numiţii deputaţi ai Parlamentului și membrii Guvernului? Nu este oare o încălcare flagrantă a legii fundamentale a țării? În acest caz, avem dreptul să punem o întrebare retorică: interesele cărui stat le reprezintă aceștia?

Mișcarea „Salvăm Moldova!” este întru totul conştientă de faptul că nici „preşedintele” uzurpator al puterii spureme în stat, nici guvernul autoproclamat împotriva voinţei poporului nu au cum să îşi manifeste voința politică şi să-şi arate adevărata lor poziţie politică. Dar faptele lor urlă mai asurzitor decît tăcerea lor trădătoare. Fapte care nesocotesc întru totul voința majorității cetățenilor țării noastre.

Mişcarea populară „Salvăm Moldova” ştie că o putere de stat legitimă ar fi făcut neîntîrziat următoarele:

1. Reacţia imediată a guvernului la procesele în curs de desfășurare și desemnarea unei poziții dure în privinţa supunerii fără precedent a țării, intereselor şi scopurilor clasei politice a Statului Român.

2. Înlăturarea imediată din funcțiile publice a tuturor celora care pledează pentru unirea cu Statul Român, împreună cu lipsirea acestora de salariile primite de la statul moldovenesc, pe care îl distrug și-l urăsc din toată inima. Sînt banii poporului. Să le plătească în acest caz stăpînii pentru care lucrează.

3. Elaborarea unui plan urgent de salvare a Moldovei. Întreprinderea unor acțiuni hotărîte împotriva corupției totale care distruge țara din interior și ne impinge în brațele eliberatorilor mincinoşi — oligarhia din România. Noi înțelegem ale cui sînt aceste planuri și unde au fost ele ticluite.

4. Organele de drept trebuie să întreprindă măsuri legitime de rigoare față de cei care ocupă posturi de stat și concomitent lucrează în vederea nimicirii statalității noastre.

Mișcarea „Salvăm Moldova!”, îi avertizează pe părtaşii înflăcărați ai „Marii Uniri din 2018”, să-şi mai potolească ardoarea şi poftele. Nu este cazul să împingem țara spre un război civil.

Noi chemăm societatea civilă, politicienii și funcționarii să fie mai activi și principiali întru apărarea țării noastre şi să întrebuinţeze toate metodele legale posibile pentru prevenirea și zădărnicirea încercărilor de dizolvare a Ţării noastre în Statul chipurile Român.

Ne adresăm către liderii partidelor politice. Acum nu este timpul potrivit să ne pronunţăm pentru uniuni — cele Europene, Vamale etc. Principala sarcină este de a salva integritatea țării, de a lupta pentru ea. În caz contrar, toate vorbele voastre despre cursul geopolitic se vor dovedi a fi deșarte. Moldova nu va adera la nici o alianță din singurul motiv că, pur și simplu, va dispărea de pe harta lumii.

Mişcarea populară „Salvăm Moldova!” cheamă toți patrioții țării să opună rezistenţă hotărîtă revanşarzilor „României Mari” și lacheilor acestora din Republica Moldova care au mîncat din pîinea moldovenească, iar pe contul nostru uneltesc intrigi în culise.

Domnilor unioniști, nu veţi izbuti să îngenunchiaţi poporul moldovenesc și o țară întreagă! De aceea noi, moldovenii, trebuie să ne unim toate forțele patriotice și să ne opunem acestei nebunii.

PLANURILE CURENTE ALE MIŞCĂRII „SALVĂM MOLDOVA!”

Din interviul cu liderul Mişcării populare „Salvăm Moldova!” Ion Mahu:

— Ce paşi concreți va întreprinde organizația în timpul apropiat?

— În primul rînd, vom lua o hotărîre cu privire la viitoarele alegeri prezidențiale și, posibil, la cele parlamentare. Vom hotărî pe cine să sprijinim dintre cei care efectiv au demonstrat că sînt oameni de stat și patrioți. Vom explica populației ţării cine și ce reprezintă, pentru a exclude acele momente cînd voturile oamenilor sînt cumpărate pentru un pachet de hrişcă.

Este necesar să arătăm adevărata față a celor care pretind la principalele posturi de stat. Nu putem admite accederea la putere a unor coţcari care, obţinînd puterea, timp de patru ani parazitează pe trupul unui popor întreg. Această informație trebuie adusă la conștiința populației. Pînă în prezent nimeni nu a lucrat în acest sens în Moldova.

În al doilea rînd, în viitorul apropiat, intenționăm să publicăm „Lista lichidatorilor” țării noastre. Să începem cu „Sfatul Țării- 2”, cu această gașcă de ticăloși care cred că Moldova este proprietatea lor și ei au dreptul să hotărască soarta noastră.

Dosarele fiecăruia dintre aceștia vor fi publicate și distribuite în teritoriu, pentru a scoate la iveală activitățile lor îndreptate împotriva statalității.

— În ultimul timp, multe organizații publice evoluează în partide politice. Mișcarea dvs. nu va urma același model?

— Partidele politice şi-au demonstrat ineficiența în Moldova. Mă voi repeta, dar în situația în care voturile la alegeri și deputații din Parlament sînt cumpăraţi și vînduţi ca nişte pateuri, noi sîntem, de fapt, sortiţi pieirii economice și desfiinţării statalității. Situația poate fi schimbată doar prin consolidarea poporului în afara partidelor și sloganurilor politice. Odată cu crearea în ţară a unui Control Național, dacă doriți! Anume pe acest motiv Mişcarea Populară „Salvăm Moldova!” este o forță supra-partinică, non-politică și acest lucru l-am declarat de la bun început.

Sarcina noastră este să unim într-un front unic patriotic pe cetăţenii de toate naţionalităţile, atît pe cei fără de partid, cît și pe cei din diferite partide care doresc să salveze țara de la dezastru și să îi asigure poporului moldovenesc o viață destoinică.

Nu avem nevoie de posturi şi funcţii înalte. Dorim să ne concentrăm eforturile asupra altor sarcini — să unim poporul, explicînd oamenilor situația reală, ca nimeni să nu-i poată înşela, să manipuleze opinia publică. Așa vom obţine într-adevăr restabilirea şi întărirea statalității și suveranității țării noastre.

Țara se confruntă cu o mulțime de probleme, deci, ne aşteaptă un front serios de lucru, pe mai multe direcții. De aceea ne adresăm către cetățeni — nu fiţi nepăsători! Dacă nu ne vom uni și nu vom întoarce poporului suveranitatea, limba și istoria noastră, apoi vom dispărea de pe harta lumii. Și dacă acest lucru se va întîmpla, restul nu contează — nici partidele, nici banii, nici puterea.

NOTĂ ISTORICĂ: CUM TRĂDĂTORII RUPEAU ÎN BUCĂȚI MARELE PRINCIPAT AL MOLDOVEI

image-11886Pe 24 ianuarie 1859 ca urmare a diferitelor tipuri de „manevre politice” și înțelegeri între mai multe state europene, a fost declarat actul de unire a unei părţi din principatul autonom al „Moldovei” cu „Valahia”, drept care în viitorul apropiat, pe harta lumii a apărut un stat nou — „România”. De notat că, în conformitate cu acordurile istorice, era vorba despre „unirea egală în drepturi a Principatelor Valahiei şi Moldovei”, dar nu despre anexarea Moldovei de către Valahia, așa cum s-a întîmplat în realitate. Exact după cum constata în 1868 scriitorul unionist Constantin Stamati: „Am visat unire, am căpătat anexiune …”.

Convenția de la Paris, semnată pe 7 (19) august 1858 prevedea că Moldova și Valahia vor purta denumirea de „Principatele Unite”, cu o Comisie Legislativă Centrală la Focșani și cu o Curtea Comună de Casație. În același timp, fiecare principat urma să aibă domnitorul său, propriul guvern, adunare legislativă și armată.

Materialele din Arhiva Națională a Republicii Moldova demonstrează că procesul de unire a Principatelor s-a desfășurat foarte dureros, un număr însemnat de locuitori din Moldova de peste Prut au dorit păstrarea independenței Principatului Moldovei și „încetarea asocierii (unirii)” cu Valahia.

Data: Pe 15 aprilie 1866 la Iași, soldații români au împușcat marșul moldovenesc

future_war_main_640Acum 150 de ani, pe 3 (15) aprilie 1866, în vechea capitală a Moldovei — Iași, trupele aduse special din Muntenia, la un ordin de la București, au înăbușit cu cruzime, mai bine spus, împușcată cu sînge rece în față și alungată cu baionetele și săbiile demonstrația pașnică în masă pro-moldovenească și antiunionistă. În această zi caldă de primăvară cîteva mii de moldoveni în frunte cu Mitropolitul Moldovei Calinic Miclescu au ieşit la un marș de protest pașnic, ca să-și exprime dezacordul cu unirea principatelor Moldovei şi Valahiei din 1859 și cu revendicarea de a reîntoarce Principatului Moldovei independența de odinioară.

Pînă în prezent nu este cunoscut numărul exact al participanților la această demonstrație pașnică, răpuși de gloanțele, săbiile și baionetele soldaților români, deoarece în diferite surse istorice sînt prezentate diferite date. Manualele „Istoria Românilor”, care este acum o disciplină obligatorie în toate instituțiile de învățămînt din Republica Moldova, încearcă să ocolească acest subiect delicat. În orice caz, pe baza datelor din documentele istorice disponibile pentru familiarizare în timpul de față, putem susține că printre moldovenii omorîți și răniți — participanți la acest marș antiunionist — s-au numărat mai multe sute de oameni — circa 500 de moldoveni ucişi.

De notat că aproape imediat după evenimentele legate de reprimarea sîngeroasă a marșului promoldovenesc din Iași și pe tot parcursul istoriei Statului Român modern, orice trimitere la drepturile civile ale moldovenilor, care s-au pomenit nu de bună voie în componența lui, la istoria Patriei lor —Principatului Moldovei, la specificul etno-cultural moldovenesc în ansamblu, sînt în această țară sub semn de interdicție, fiind tratate drept separatism, calificate drept activitate anti-statală, drept care sînt persecutate cu toată cruzimea.

În pofida măsurilor aspre aplicate împotriva forțelor populare, mișcarea pentru restabilirea statalității principatului Moldovei nu s-a stins. Cu toate acestea, în anii care s-au scurs de atunci, administraţia antinaţională de la București a întreprins toate măsurile pentru ca moldovenii să-și uite „propriul nume, limba și istoria”, transformînd poporul moldovenesc într-o parte a „folclorului regional al României Mari”, însușindu-și limba şi cultura moldovenească, „spurcînd-o” îndesat cu neologisme de tot felul şi dintre cele mai aiurite şi năstruşnice.

Poporul moldovenesc timp de multe secole a fost impus să-și apere identitatea, propria statalitate și limba sa.

Faptul că statalitatea moldovenească a fost nimicită de trei ori, fiind apoi restabilită de fiecare dată, este o adeverire în plus a faptului că reprezintă una din năzuinţele de veacuri ale poporului moldovenesc. Istoria neamului este indisolubil legată de lupta pentru păstrarea acestei statalități și propriei identităţi.

Surse utilizate: V.Ia. Grosul, hertan E.E. „Rusia și formarea statului român independent.” /// Certan E.E. „Marile Puteri și formarea statului independent român.” /// Istoria Moldovei. T 1. „Din cele mai vechi timpuri pînă la Marea Revoluție Socialistă din Octombrie.” Ed. AD Udalţov și L.V. Cerepnin. ///. Ojog I.A., Şarov I.M. „Curs de prelegeri despre istoria românilor”. /// V.Ia. Grosul „Mișcarea moldovenească de înainte şi după formarea României (1821-1866)” /// V. Stepaniuc „Statalitatea poporului moldovenesc. Aspecte istorice, politice şi juridice. ” /// Tasmalî N. Articolul

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *