Mişcarea populară „Salvăm Moldova!”

Ținînd cont de situaţia critică, în care a ajuns ţara, situaţie în care: conducerea statului comite încălcări grave ale Constituţiei, neglijînd cu brutalitate dreptul naţiunii la autodeterminare; mai multe forţe politice s-au poziţionat în mod deschis ca forţe antipopulare; are loc realizarea conştientă a planului de lichidare a statalităţii moldoveneşti…

Народное движение «Спасём Молдову!»

Учитывая сложившуюся критическую ситуацию в стране, при которой: руководство государства всесторонне нарушает Конституцию; грубым образом пренебрегается право нации на самоопределение; многие политические силы открыто встали на антинародные позиции; целенаправленно реализуется план по уничтожению молдавской государственности и присоединении Молдовы к Румынии; унионистские силы, запустив в начале 90-х годов процесс румынизации, методично…