Mişcarea populară „Salvăm Moldova!”

Ținînd cont de situaţia critică, în care a ajuns ţara, situaţie în care:

  • conducerea statului comite încălcări grave ale Constituţiei, neglijînd cu brutalitate dreptul naţiunii la autodeterminare; mai multe forţe politice s-au poziţionat în mod deschis ca forţe antipopulare; are loc realizarea conştientă a planului de lichidare a statalităţii moldoveneşti şi de anexare a Moldovei la România;
  • mafia oligarhică jefuieşte ţara într-un mod fără precedent şi încearcă prin orice mijloace să se menţină la putere, schimbînd, asemenea unui cameleon, denumirile partidelor şi apartenenţa de partid; deputaţii, de parcă ar fi o marfă, au devenit obiecte de negoţ, trădînd, astfel, atît alegătorii, cît şi ţara în întregime;
  • forţele unioniste distrug sistematic moştenirea culturală şi spirituală a ţării, impun generaţia tînără să studieze istoria şi limba uniu stat străin, plus la aceasta, în toate şcolile deja se organizează în mod forţat serbări consacrate “Zilei unirii Moldovei cu România”;
  • poporul Moldovei este lipsit de o alegere reală! Lui i se propune doar să aleagă între diferite clanuri oligarhice sprijinite de către Apus şi lingăii lui din România. Scopul acestei „alegeri” este distrugerea țării și a statului;

NOI, UN GRUP DE CETĂŢENI AI REPUBLICII MOLDOVA – patrioţi ai ţării în care trăim, urmărind drept scop consolidarea tuturor forţelor patriotice ale Moldovei şi neadmiterea lichidării statalităţii, pentru identificarea tuturor actorilor activi ai procesului de distrugere a ţării şi de jefuire a patrimoniului poporului, am hotărît să întemeiem MIŞCĂREA POPULARĂ „SALVĂM MOLDOVA!”.

Ținînd seama de primejdia vădită, care ameninţă Moldova şi poporul moldovenesc, principalul nostru obiectiv îl constituie mobilizarea cetăţenilor ţării, a tuturor forţelor patriotice, a tuturor celor care se pronunţă PENTRU păstrarea suveranităţii şi identităţii ţării, care doresc să ne apere istoria, limba, statalitatea şi, în caz de necesitate, să se ridice cu fermitate întru apărarea Patriei noastre.

Prin voinţa poporului nu trebuie să permitem României şi altor state străine să realizeze planul de nimicire a statalităţii moldoveneşti. Trebuie să ne unim şi prin efort comun să păstrăm suveranitatea ţării şi identitatea duhovnicească a poporului.

În fiecare localitate a ţării, trebuie să identificăm şi să facem public numele tuturor celor care încălcînd prevederile Constituţiei Moldovei, în mod sistematic, an de an, desfăşoară activităţi antistatale, îşi distrug şi îşi trădează Patria, care participă la însușirea ilegală a patrimoniului public. Poporul trebuie să cunoască numele tuturor “eroilor” săi!

Mişcarea populară „Salvăm Moldova!” nu este o forţă politică – mişcarea îi va întruni pe reprezentanţii tuturor naţionalităţilor care locuiesc pe teritoriul Moldovei: atît pe cei care nu fac parte din careva partide, cît şi pe reprezentanţii diferitor formaţiuni politice, pe toţi patrioţii Moldovei – persoane care doresc să salveze ţara şi să asigure o viaţă decentă poporului moldovenesc.

Îi îndemnăm pe toţi să ni se alăture!

Doar împreună vom salva Moldova! Doar împreună vom învinge!

18.03.2016

One thought on “Mişcarea populară „Salvăm Moldova!””

  1. Алина spune:

    что надо ДЕЛАТЬ?
    Я ГОТОВА!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *