Apelul Mişcării Populare „Salvăm Moldova!” către prim-ministrul, Pavel Filip

См. также: Обращение Народного движения «Спасём Молдову!» к премьер-министру Павлу Филипу

În decursul mai multor ani, în ţara noastră este activ promovată ideea de unificare a Moldovei şi României. Periodic, urmaşii generalului Antonescu abordează problema „Unirii-2018” din perspectiva considerentului că această decizie ar putea aduce securitate şi o viaţă mai bună cetăţenilor de pe malul stîng al Prutului.

Mişcarea Populară „Salvăm Moldova!” Vă atenţionează asupra faptului că după investirea secretă a noului Guvern Filip situaţia s-a agravat. Acţiunea de distrugere a statalităţii şi a independenţei Moldovei a căpătat un caracter nemaivăzut după amploarea şi neruşinarea sa. Unioniştii mărşăluiesc deschis pe străzile oraşelor noastre şi discută problemele de unificare a celor două ţări. O fac, apropo, utilizînd resursele Instituției Publice Naţionale a Audiovizualului a Republicii Moldova, pentru care Codul Audiovizualului prevede, printre scopurile de bază: „promovarea pe arena internaţională a valorilor naţionale şi a intereselor statului”.

Consiliul organizaţiei obşteşti „Salvăm Moldova!” ar dori să cunoască răspuns la întrebarea — cui i-a depus jurămînt cabinetul de miniştri al Republicii Moldova, ale cui interese le apără în această ţară?

Cum poate fi explicat faptul că după o imixtiune evidentă în afacerile interne ale ţării noastre, autorităţile moldoveneşti, mai precis prim-ministrul continuă să păstreze tăcerea. Chiar şi funcţionarii europeni îşi declară îngrijorarea în legătură cu acţiunile autorităţilor României, orientate spre înghiţirea Moldovei. Ei îşi fac griji pentru identitatea noastră atît de neprotejată. S-a ajuns pînă într-atît că ei înşişi ne îndeamnă să promovăm nu o politică „pro-europeană”, ci una „pro-moldovenească”.

Totuşi, Guvernul Republicii Moldova nu încearcă să audă nici propriul popor, nici pe diplomaţii europeni. Mai mult ca atît, prin contribuţia prim-ministrului, Pavel Filip, a fost rezolvată problema privind permisiunea de a intra în ţara noastră pentru politicianul anti-moldovenesc, pentru distrugătorul ţării noastre, liderul platformei „Acțiunea 2012”, cetăţeanul României, George Simion.

Inacțiunea autorităţilor moldoveneşti într-un moment cînd are loc distrugerea deschisă a ţării noastre, a întrecut orice limite ale bunei cuviinţe.

Este de menţionat faptul că Bucureştiul nu recunoaşte identitatea moldovenească şi promovează o politică dură de românizare a Republicii Moldova, inclusiv prin cetăţenii săi, care deţin posturile-cheie publice în Moldova.

Avem de-a face cu un caz unic şi fără precedent în lume, cînd funcţionarii publicii acţionează în scopul distrugerii propriei ţări, a limbii moldoveneşti şi a istoriei ţării, încălcînd principalele drepturi ale naţiunii la autodeterminare.

Mai multe ministere şi instituţii au fost lăsate la discreţia unioniştilor. Aceştia din urmă, cu o satisfacţie de animale distrug tot ce este moldovenesc şi, asemenea unor şacali, se desfată că le reuşeşte să românizeze şcoli, grădiniţe de copii, armata şi alte structuri publice şi obşteşti.

În care ţară a lumii s-a mai văzut ca prim-ministrul să lucreze într-o echipă cu astfel de miniştri, care nu-şi ascund intenţiile de a distruge Moldova? Printre astfel de persoane îi vom numi pe Anatol Şalaru, Corina Fusu, Valeriu Munteanu, Gheorghe Duca — cei care au transformat instituţiile publice într-o proprie feudă şi care fac tot ce le pofteşte inima încălcînd Constituţia şi legile Republicii Moldova.

Care ar fi soarta unor astfel de demnitari în nişte ţări cu o democraţie dezvoltată? Probabil, toată lumea îşi dă seama — nu vor avea un destin de invidiat.

Mişcarea „Salvăm Moldova!” consideră că Guvernul Republicii Moldova trebuie să-şi identifice clar priorităţile şi să-şi declare deschis poziţia în legătură cu dorinţa României de a reanexa Moldova. Dacă sînteţi adeptul „României Mari”, declaraţi-vă poziţia pentru ca poporul să ştie cum să procedeze cu o astfel de guvernare.

Totuşi, dacă sînteţi pentru Moldova, Vă rugăm să Vă expuneţi şi să apăraţi ţara. Veniţi-vă în fire, în caz contrar veţi intra în istorie ca nişte lichidatori ai propriei ţări şi ai naţiunii moldoveneşti, care au transformat-o într-un argat al României.

Răbdarea poporului moldovenesc nu este fără margini. Asemenea crime împotriva statalităţii nu au termen de prescripţie. Va sosi timpul cînd va trebui să purtaţi răspuns pentru ele.

Reieşind din cele expuse mai sus, Mişcarea Populară „Salvăm Moldova!” înaintează următoarele revendicări:

1. Un răspuns imediat din partea Guvernului vizavi de procesele ce au loc şi desemnarea unei poziţii dure în privinţa românizării fără precedent a ţării;

2. Destituirea imediată din funcţiile publice a tuturor „avocaţilor” unirii cu România şi anularea dreptului acestora la salariul pe care îl au din partea statului moldovenesc, pe care ei doresc să-l lichideze şi pe care îl detestă din tot sufletul. Salariile lor sînt banii poporului. Pe ei să-i remunereze stăpînii pentru care lucrează;

3. Elaborarea unui plan urgent de salvare a Moldovei. Aşteptăm din partea Dumneavoastră acţiuni ferme împotriva corupţiei totale, care ne distruge ţara din interior şi împinge poporul în braţele salvatorilor falşi — a României. Ne dăm noi seama ale cui sînt aceste planuri şi unde au fost acestea tocmite;

4. Organele de ocrotire a normelor de drept trebuie să întreprindă mările legale corespunzătoare faţă de cei care deţin posturi publice şi, în acelaşi timp, contribuie deschis la distrugerea ţării.

În caz contrar, Mişcarea „Salvăm Moldova!” îşi rezervă dreptul, alături de alte organizaţii obşteşti şi partide politice de orientare patriotică, să mobilizeze poporul moldovenesc pentru apărarea ţări sale. Ne dăm prea bine seama că armata sub conducerea unui astfel de „patriot” cum este Anatol Şalaru, nu va fi capabilă să facă faţă acestei sarcini.

Patria este sfîntă şi noi trebuie să luptăm pentru ea!

Împreună sîntem o putere, împreună vom învinge!

Trăiască Moldova lui Ştefan cel Mare!

Consiliul Mişcării Populare „Salvăm Moldova!”

См. также: Обращение Народного движения «Спасём Молдову!» к премьер-министру Павлу Филипу

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *