Rezoluție a Adunării Naționale Constituante a mișcării populare „Salvăm Moldova”

REZOLUȚIE
A ADUNĂRII NAȚIONALE CONSTITUANTE
A MIȘCĂRII POPULARE „SALVĂM MOLDOVA”

Chișinău, Republica Moldova, 24 septembrie 2016

În data de 24 septembrie 2016, în Chișinău, a avut loc Adunarea națională constituantă a Mișcării populare „Salvăm Moldova”. La adunare au participat ofițeri în rezervă din practic toate genurile forțelor armate, polițiști de frontieră, brigăzi cu destinație specială, veterani ai războiului din Afganistan, combatanți, reprezentanți ai partidelor patriotice și din structurile sociale din Moldova, delegați din 20 de raioane și municipii din Republică, inclusiv orașele Chișinau și Bălți, precum și raioanele: Glodeni, Briceni, Drochia, Florești, Criuleni, Calarasi, Dubasari, Anenii Noi, Causeni, Stefan-Voda, Basarabeasca, Soldanesti, Ocnita și alte raioane.

În timpul adunării s-a constatat că Mișcarea populară „Salvăm Moldova”, inițiată la 18 martie 2016 cu scopul de a uni toți cetățenii — patrioții țării lor, care doresc să-și întoarcă denumirea limbii materne, istoria nefalsificată și suveranitatea se dezvoltă activ. În acest mod, din momentul întemeierii ei, în mai puțin de jumătate de an, mișcarea a izbutit să-și creeze structurile sale în majoritatea raioanelor din țară.

Participanții la adunare au evidențiat faptul că s-a ajuns la o situație critică în țară în care:

 • Forţele aflate nelegitim la cîrma ţării au desfiinţat în fapt Constituţia, lipsind prin aceasta poporul de suveranitate, şi, drept urmare, punând in perico statalitatea Republilcii Moldova. Totodată mai multe forţe politice, finanţate de guvernarea statului vecin, promovează în mod făţiş poziţii antinaţionale, urmărind predarea ţării noastre sub stăpînirea oligarhiei din România.
 • Forţele unioniste, declanşînd la începutul anilor 90 procesul de deznaţionalizare, distrug metodic patrimoniul cultural și spiritual al țării, unitatea societății moldovenești, urmărind desfiinţarea statalităţii poporului moldovenesc pentru a transforma ţara într-o provincie a funcţionărimii Statului Român.
 • Mafia oligarhică, cu o hapsînătate fără precedent, jefuieşte țăra și încearcă prin orice mijloace să se menţină la putere, ca un cameleon, schimbînd denumirile partidelor şi apartenența partinică; deputații au devenit ei înșiși mărfă, vîndută la prețuri negociabile, fiind astfel trădați atît alegătorii, cît şi ţara în întregime.
 • Poporul Moldovei a fost lipsit de o alegere reală ! Lui i se propune numai o alegere între diferite clanuri mafiote sprijinite de către Occident şi slugoii acestora din România. Rostul unei asemenea „alegeri” este de a exclude orice încercare a poporului Moldovei de a-şi întoarce suveranitatea şi de a-şi reface statalitatea !

În acest sens, avînd în vedere pericolul evident ce s-a abătut asupra Moldovei și a poporului ei, a fost subliniată nevoia grabnică de:

I.

A continua dezvoltarea activă a Mișcarii populare „Salvăm Moldova!”, a cărei scopuri au fost stabilite astfel:

 • A accelera organizarea și mobilizarea cetățenilor, tuturor forțelor patriotice, a tuturor celor ce sînt pentru păstrarea suveranității țării și a poporului ei, a celor ce doresc să-și apere denumirea limbii materne, istoriei seculare moldovenești și statalitatea poporului moldav;
 • A lua măsuri eficiente cu scopul de restaurare a suveranității poporului Moldovei, precum și prevenirea preluării statului moldovenesc de către oligarhia din România, și împotrivirea prin orice metode a anularii neutralității țării;
 • Scoaterea la iveală a celor care iau parte activă la distrugerea țării și la furtul avuţiei poporului;
 • Restituirea denumirii limbii poporului moldovenesc și a istoriei sale nefalsificate.

II.

A identifica ca sarcini prioritare a mișcării:

 • Finalizarea formării sediilor în raioanele rămase și să înceapă formarea lor în toate localitățile republicii (orașe și sate);
 • Organizarea unei rețele largi de educare civică a maselor populare (activând pe bază permanentă) cu privire la necesitatea vitală de a restabili suveranitatea poporului Moldovei prin orice metode legale, inclusiv prin întrebuinţarea dreptului proclamat de Națiunile Unite la nesupunere civilă;
 • Prin toate metodele legale — politice, civice, social-economice ș.a.m.d. — să asigure venirea la putere a partidelor patriotice pentru schimbarea situației actuale din țară;
 • Continuarea lucrărilor de scoatere la iveală a corupților politici și economici, precum și a persoanelor ce ocupa posturi de stat şi care desfăşoară o activitate antistatală și antinaţională — spus mai pe şleau, a celor care distrug statalitatea și cei ce încalcă suveranitatea poporului — criminalii de stat. Să se distribuie informația acumulată despre acești criminali de stat în toate raioanele țării;
 • După terminarea formării sediilor, informarea majorității poporului despre necesitatea restabilirii suveranității sale și după scoaterea la iveală a majorității corupților, care distrug integritatea statului, să înceapă identificarea schemelor de corupere din diverse organe de stat, administraţiei locale, să pornească procesului de aplicare a tuturor metodelor de readucere a puterii în mîinile poporului Moldovei.

III.

Luînd în considerare alegerile prezidențiale din Republica Moldova, anunţate pentru 30 octombrie 2016, participanții la adunare au subliniat importanța manifestării active a poziției poporului prin sprijinirea a candidatului pro-moldovenesc Igor Dodon, deținând cea mai patriotică programă, care are ca scop întărirea statalității Moldovei.

IV.

Cu scopul formării unei echipe administrative a Mișcării populare „Salvăm Moldova”, cei prezenți au susținut unanim numirea în funcția de președinte a colonelului în rezervă, Ion Mahu.

Ca adjuncți ai președintelui sînt aleși: Președintele Sindicatului a autoritaților de apărare al Republicii Moldova, colonelul în rezervă Iurie Ciofu, Alexandru Zui (Edineț) și Grigorie Gonciaruc (Râșcani)

Secretarul responsabil al mișcării a fost ales colonelul în rezervă al SIS Valeriu Daraban. Primul secretar adjunct — Serghei Cutico

În echipa consiliului Mișcării populare „Salvăm Moldova” au fost numiți și unanim susținuți următorii candidați: președintele Asociației istoricilor și politologilor „Pro — Moldova” Serghei Nazaria; președintele Consiliului organizației veteranilor serviciului grăniceri al Republicii Moldova, colonel în rezervă Efim Donos; ex-adjunctul ministrului MAI, general-maior în rezervă Boris Muravschi, precum și reprezentanți ale raioanelor: Glodeni, Briceni, Drochia, Florești, Criuleni, Călărași, Dubăsari, Anenii — Noi, Căușani, Ștefan — Vodă, Basarabească, Șoldănești, Ocnița, deasemenea și municipiile Chișinău și Bălți.

Sa adoptat decizia de aprobare a simbolurilor Mișcării populare „Salvăm Moldova” — emblema și flagul.

Rezoluția a fost adoptată de majoritatea absolută a membrilor Adunării Republicane Constituante a Mișcării populare „Salvăm Moldova”.

Chișinău, Republica Moldova, 24 septembrie 2016.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *