Scrisoare deschisă în adresa doamnei Maia Sandu, Președintele Republicii Moldova de la ofițerii retrași și de rezervă ai organelor de forță și ale forțelor armate ale RM

Președintele Republicii Moldova Doamnei Maia Sandu de la ofițerii retrași ai Republicii Moldova SCRISOARE DESCHISĂ Doamnă președintă, noi, ofițerii retrași și de rezervă ai organelor de forță și ale forțelor armate din Republica Moldova, suntem îngrijorați de situația acută socială, economică și politică internă, care, în opinia noastră, poate duce…

Ион Маху: антироссийская риторика на уровне руководства СИБ РМ — попытка скрыть планы Запада в отношении Молдовы

Представители правящей власти отказываются обсуждать проблему многолетнего присутствия агентов влияния стран Запада на территории Республики Молдова, заявил председатель народного движения «Спасем Молдову», член Республиканского совета общественной платформы «Народный Союз», экс-глава Управления контрразведки Службы информации и безопасности РМ, полковник в отставке Ион Маху, комментируя слова директора СИБ Александру Мустяцэ о том,…

Народное движение «Спасём Молдову!»: гагаузы, мы — с вами!

Республиканский совет народного движения «Спасём Молдову!» выражает всецелую поддержку патриотически настроенным жителям и народным лидерам Гагаузской автономии. Мы убеждены, что Гагаузия и ее народ — главный залог сохранения молдавской государственности в условиях, когда наша страна управляется из-за рубежа, а ее избранные власти проводят антинародные решения в области внутренней и внешней политики. Считаем, что позиция жителей Гагаузии о необходимости инициировать со стороны властей РМ…

Ион Маху: вхождение Молдовы в состав Румынии в нынешних обстоятельствах вполне могут попытаться реализовать

Именно такие персонажи, как 92 экс-депутата, воззвавшие к Клаусу Йоханнису с просьбой включить Молдову в состав Румынии, должны отвечать перед законом за измену Родине, заявил в комментарии для Gagauznews председатель народного движения «Спасём Молдову», член Республиканского совета Общественной платформы «Народный Союз» Ион Маху. По его словам, в то же время…

Открытое письмо президенту Майе Санду от офицеров силовых органов и вооруженных сил РМ в отставке и в резерве

Президенту Республики Молдова госпоже Майе Санду от офицеров в отставке Республики Молдова ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО Госпожа Президент, мы, офицеры силовых органов и вооруженных сил Республики Молдова в отставке и в резерве, обеспокоены острой социальной, экономической и внутриполитической обстановкой, которая, на наш взгляд, может привести к значительной дестабилизации ситуации в стране. В…

Declaraţia Mişcării Populare ”Salvăm Moldova!” /19.10.2020/

Mișcarea populară „Salvăm Moldova!” urmărește cu atenție evenimentele politice care au loc atât în Republica Moldova, cât și în fostele republici ale URRS. O deosebită îngrijorare trezesc evenimentele care se desfășoară în Belarus, Armenia, Azerbaidjan, Ucraina, Georgia, precum și intensificarea tensionării politice în Republica Moldova. Numeroase fapte aduse la cunoștință…

Declarația romînească de unire cu Romînia

„Documentul a fost Încropit în două zile. Cuvîntul final mi-a aparținut întotdeauna mie… Declarația a fost gata la 26 august, la ora 18.15, și a fost prezentată de mine , personal, după dactilografiere, președintelui Parlamentului Alexandru Moșanu, care l-a aprobat fără comentarii”. Aurel Prda, ambasador romîn cu misiuni speciale, general în retragere. Timpul, 26 august 2011 Minciuna — regină a politicii moldoveneşti „Din 1990 Minciuna a pătruns năvalnic, stăpînind toate…

Румынская декларация об объединении с Румынией

«Декларация составлялась за 2 дня. Решающее слово всегда было за мной. Документ был готов 26 августа 1991 г. в 18.15 и после распечатывания был вручен мною лично председателю Парламента Ал. Мошану». Аурел Преда, румынский посол по особым поручениям, генерал в отставке. Timpul, 26 августа 2011 г. Ложь — царица молдавской политики «С 1990 года Ложь нахраписто охватила все сферы деятельности Республики Молдова: науку, культуру,…

Ion Mahu către Nicolae Timofti: „Sunteți rușinea poporului și înjosiți statul moldovenesc multisecular!”

Ce limbă este una de stat în Moldova? Limba moldoveneasă sau română? Este oare posibilă unirea Republicii cu România și pot fi oare numiți moldovenii români? Aceste subiecte deja de mai mult timp sunt considerate „incitante” în țara noastră. Sunt ani de zile, de când cetățenii noștri, care nu împărtășesc politica unionismului, luptă pentru dreptul de a fi cetățeni ai propriei lor țări, de a fi moldoveni…

Ион Маху к Николаю Тимофти: “Вы являетесь позором народа и унижаете многовековое молдавское государство!”

Какой язык является государственным в Молдове? Молдавский или румынский? Возможно ли объединение Республики с Румынией, и можно ли назвать молдаван румынами? Эти темы давно уже являются «наболевшими» в нашей стране. Уже не первый год наши граждане, не разделяющие политику унионизма, борются за право быть гражданами своей страны, быть молдаванами, говорить на том языке, на котором им удобно. Однако, как выяснилось, Президент страны…

Ion Mahu: „Avem nevoie de o Mișcare populară vie și eficientă pentru salvarea Moldovei”

În luna martie a acestui an, în Republica Moldova a fost constituită Mişcarea Populară „Salvăm Moldova!” — o asociaţie naţională a organizaţiilor obşteşti şi persoanelor particulare, scopul căreia este consolidarea statalităţii moldoveneşti, a suveranităţii şi integrităţii ţării. Mişcarea a fost fondată de către ofiţerii în rezervă ai structurilor de forţă din Republica Moldova (Serviciul de Informaţii şi Securitate, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării, Poliția de Frontieră, brigăzile cu destinaţie specială,…

Ион Маху: «Нам нужно живое, работающее Народное движение по спасению Молдовы»

В марте этого года в Молдове было основано Народное движение «Спасём Молдову!» — общенациональное объединение общественных организаций и частных лиц, целью которого является укрепление молдавской государственности, суверенитета и целостности. Движение учреждено офицерами силовых структур РМ в отставке (Службы информации и безопасности, Министерства внутренних дел, Министерства обороны, Пограничной службы, Бригад спецназначения,…

Moldova stat capturat. Lecţii neînsuşite /Vasile Stati/

„Istoria nu este învăţătoare, ci supraveghetoare: magistra vitae nu ne învaţă nimic, ci numai ne pedepseşte pentru lecţiile neînsuşite” V.O.Kliucevskii, 1893. Zilele acestea se împlinesc 98 de ani, de cînd a început campania războinică a Romîniei regale împotriva Republicii Democratice Moldoveneşti care se afla sub jurisdicţia Rusiei din 1812, cînd „Romînia” nici măcar în proiect nu exista. Cum a demonstrat în 1976 academicianul romînesc C.C.Giurescu, „Basarabia” n-a…

Mişcarea populară „Salvăm Moldova!”

Ținînd cont de situaţia critică, în care a ajuns ţara, situaţie în care: conducerea statului comite încălcări grave ale Constituţiei, neglijînd cu brutalitate dreptul naţiunii la autodeterminare; mai multe forţe politice s-au poziţionat în mod deschis ca forţe antipopulare; are loc realizarea conştientă a planului de lichidare a statalităţii moldoveneşti…