Ion Mahu: „Avem nevoie de o Mișcare populară vie și eficientă pentru salvarea Moldovei”

În luna martie a acestui an, în Republica Moldova a fost constituită Mişcarea Populară „Salvăm Moldova!” — o asociaţie naţională a organizaţiilor obşteşti şi persoanelor particulare, scopul căreia este consolidarea statalităţii moldoveneşti, a suveranităţii şi integrităţii ţării. Mişcarea a fost fondată de către ofiţerii în rezervă ai structurilor de forţă din Republica Moldova (Serviciul de Informaţii şi Securitate, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării, Poliția de Frontieră, brigăzile cu destinaţie specială, veterani ai războiului din Afganistan, etc.), precum şi de către reprezentanţii organizaţiilor obşteşti patriotice, ai partidelor politice şi ai structurilor comunitare din Moldova.

Despre lucrările efectuate și despre planurile mișcării pe viitor, am discutat cu conducătorul consiliului „Salvăm Moldova!”, fostul director al Direcției Principale Contraspionaj a Republicii Moldova, colonelul SIS (Serviciul de Informaţii şi Securitate al RM) în rezervă Ion Mahu.

— Domnule Mahu, cum a apărut ideea fondării Mișcării Populare „Salvăm Moldova!”?

— A devenit evident că majoritatea cetățenilor moldoveni nu doresc să mai trăiască astfel și așteaptă transformări reale. Într-un stat odinioară înfloritor oamenii au fost lipsiți de drepturi și în marea lor majoritate sînt săraci. Se întîmplă lucruri îngrozitoare! În ultimii ani Moldova s-a transformat în una din cele mai corupte țări din Europa. O țară, care practic nu mai are idealuri și cum încearcă să ne convingă unii politicieni antipopulari, nu are viitor. O țară, în care conducerea statului comite încălcări ale Constituţiei și neglijează cu brutalitate dreptul naţiunii la autodeterminare.

Unica țară din lume, în care mai multe forțe politice realizează în mod conștient și deschis planul de distrugere a propriei Patrii și luptă pentru lichidarea statalităţii țării prin anexarea ei la România!

Forțele unioniste au stat la originile celui mai intensiv proces de românizare a Moldovei, distrug flagrant și sistematic patrimoniul cultural şi spiritual al ţării noastre, unitatea societății moldovenești multietnice, încearcă să transforme republica într-o provincie românească integral controlată.

În același timp mafia oligarhilor jefuieşte statul nostru într-un mod fără precedent şi face tot posibilul ca prin orice mijloace să se menţină la putere, schimbînd, asemenea unui cameleon, denumirile partidelor şi apartenenţa de partid.

Deputaţii, de parcă ar fi o marfă, au devenit obiecte de negoţ, trădînd, atît alegătorii, cît şi întreaga ţară.

S-a ajuns în situaţia cînd poporul Moldovei este lipsit de o alegere reală! Toată oferta pentru popor se reduce la o umblare încoace și încolo între clanurile oligarhice susținute de forţe occidentale și slugoii lor români. Scopul pseudoalegerii, sugerate poporului este cea de a aduce țara la sapă de lemn, de a distruge economia țării și însuşi statul!

Cetățenii Moldovei sînt patrioți adevărați și în această situație nu pot să rămînă niște simpli observatori. S-au găsit persoane (dar asemenea persoane în toată țara există sute de mii, mai mult de 80% din cetățenii republicii) care împărtăşesc valori identice şi care au decis să se consolideze pentru a păstra Moldova şi pentru a-i identifica pe toți actorii activi ai procesului de distrugere a statutului și de jefuire a patrimoniului poporului.

— Crearea Mișcării populare naționale este un pas destul de curajos, care necesită o muncă sistematică. Este interesant să aflăm cum au fost pregătirile pentru crearea Mișcării?

— Acest proces n-a durat două zile. A fost într-adevăr o muncă foarte sistematică și îngrijită, care, în cele mai multe cazuri, nu era făcută publică. Astfel, pentru începutul consolidării forțelor patriotice, ceva mai puțin de un an în urmă, a fost creat Comitetul Salvării Naționale „Pentru Moldova!”. A fost inițiată și efectuată o muncă enormă de elaborare a ideologiei, a programului de acțiuni, au fost pregătite și difuzate o mulțime de materiale informaționale și analitice. Am reușit să stabilim o colaborare strînsă cu adevărații patrioți ai țării noastre din diferite raioane ale Moldovei. Anume de aceea astăzi organizațiile teritoriale ale Mișcării Populare „Salvăm Moldova!” se formează într-un regim foarte operativ.

Pe parcursul acestei perioade, am dezvoltat relații și cu multe organizații obștești, care de asemenea se pronunță pentru consolidarea statalității moldovenești, aici vom menţiona în primul rînd Sindicatul angajaților organelor de forță din Moldova, Organizația obștească „Republica”, Organizația veteranilor poliției de frontieră a Republicii Moldova, Mișcarea „Patria Noastră — Moldova” și multe altele, care într-un final, au și intrat în componența Mișcării Populare „Salvăm Moldova!”.

 Ce scopuri îşi propune Mișcarea Populară?

— Ținînd cont de pericolul evident, care ameninţă Moldova şi poporul său, principalul nostru obiectiv îl constituie mobilizarea cetăţenilor ţării, a tuturor forţelor patriotice, a tuturor celor care se pronunţă pentru păstrarea suveranităţii şi identităţii ţării, care doresc să ne apere istoria, limba, statalitatea şi, în caz de necesitate, să se ridice cu fermitate întru apărarea Patriei noastre.

Acționînd în front popular comun, intenționăm să stopăm planul de distrugere a statului nostru. E de datoria noastră să facem tot ce depinde de noi pentru ca prin eforturi conjugate să păstrăm pentru generațiile noastre viitoare suveranitatea țării și națiunea moldovenească în general.

— Adică ideea principală este lupta cu acei care militează pentru unirea cu România?

— Principală, dar nu și unică. Mișcarea noastră intenționează nu numai să lupte cu unioniștii, dar și cu toți acei, care au dus țara la corupție totală și haos total. Noi intenționăm să ne opunem în mod public samavolniciei funcționarilor din Moldova, să depistăm schemele de corupție din diferite organe ale puterii de stat, ale administrației publice locale, să apărăm drepturile și libertățile cetățenilor.

Astăzi este important să ridicăm nivelul culturii juridice a populației țării, să explicăm oamenilor esența adevărată a politicii actuale a Moldovei, ca ei să cunoască cine ce prezintă și unde duc ei în mod real statul nostru.

În republică lipsesc cu desăvîrşire activităţile de educație patriotică, nu se povestește despre istoria bogată și multiseculară a statului moldovenesc. Dar Moldova are cu ce se mîndri!

— Într-adevăr, o așa activitate complexă nu a efectuat nimeni pînă acum. Cum reacționează poporul moldovenesc la ideile și inițiativele mișcării „Salvăm Moldova!”?

— Din 18 martie, din momentul constituirii organizației (practic într-o lună de zile), au fost organizate filiale ale mișcării în 12 raioane ale țării. Aceste filiale au în componenţa lor foști angajați ai structurilor de forță, reprezentanţi ai partidelor de orientare patriotică și ai structurilor obștești din Moldova, cărora le sînt apropiate scopurile noastre.

În componența Mișcării deja au intrat ofițeri în rezervă de rang înalt — generali și colonei practic din toate tipurile de forțe, reprezentanţi ai unităților speciale, grăniceri, veterani ai războiului din Afganistan și combatanți. La noi aderă persoane, care au jurat credință statului moldovenesc, care își iubesc Patria din toată inima și se opun ferm unirii cu România.

Cetățenii moldoveni sînt decepționați de guvernare, politicieni și funcționari și aderă masiv la rîndurile noastre. De exemplu: la Bălți organizația noastră a fost completată deja cu mai bine de 400 de persoane.

Menționez că, deocamdată, noi nu dispunem de resurse necesare pentru a deschide peste tot oficii staționare, lucru pe care şi-l pot permite alte organizații. Noi mizăm în primul rînd pe patriotism — pe munca pe bază de voluntariat întru binele Patriei și poporului.

— Ce activităţi vor întreprinde filialele locale ale Mișcării populare?

— Pauperizarea poporului este rezultatul corupției, care înflorește în țara noastră. Obiectivul nostru este monitorizarea în raioane, depistarea persoanelor corupte și a antistataliștilor și publicarea numelor acestora.

În fiecare localitate a ţării, trebuie să găsim şi să facem publice numele tuturor celor, care, încălcînd prevederile Constituţiei Moldovei, în mod sistematic, an de an, îşi distrug şi îşi trădează Patria, și pe cei, care participă la însușirea ilegală a patrimoniului public.

Poporul trebuie să cunoască numele tuturor „eroilor” săi! În Chișinău și Bălți acest lucru deja se efectuează. O asemenea soartă îi așteaptă pe activiștii antipopulari din toate centrele raionale.

Vreau să spun că vom soluționa aceste probleme în mod treptat. Avem nevoie de o Mișcare populară vie și eficientă pentru salvarea Moldovei.

Astăzi situația în teren este de-a dreptul deplorabilă. Din cauza corupției, unele raioane primesc cu zeci și sute de milioane de lei mai puțin. În legătură cu acest fapt este nevoie de măsuri suplimentare pentru combaterea corupției. Trebuie de ajutat societatea să-și formeze o atitudine intolerantă față de manifestări ale corupției.

Planurile mișcării prevăd elaborarea și aplicarea unei scări a nivelului de corupție, care ar permite comparația reciprocă a regiunilor, sectoarelor, departamentelor. Noi nu vom opera cu informații neverificate, ci vom constata încălcări reale, comise de către funcționarii neglijenți pe întreg teritoriul republicii. Mișcarea noastră nu-i va lăsa în pace pe hoții și lichidatorii țării noastre!

— Planurile strategice impresionează! Dar ce pași concreți intenționează să întreprindă organizația în viitorul apropiat?

— După încheierea creării organizațiilor noastre teritoriale în toate municipiile și cele 32 de raioane ale țării, planificăm să organizăm Congresul poporului Republicii Moldova, la care vom discuta situația creată în țară și vom identifica măsurile concrete pentru prevenirea destrămării și dispariției Patriei noastre.

Pentru viitorul apropiat intenționăm să ne concentrăm eforturile pe două direcții. În primul rînd, vom lua decizii cu privire la viitoarele alegeri prezidențiale și eventualele alegeri parlamentare. Vom decide asupra candidaţilor pe care-i vom susţine, optînd pentru persoane care au demonstrat prin fapte calitatea de statalişti și patrioţi.

Vom explica populației țării cine ce prezintă și cît valorează, pentru a exclude situaţiile cînd voturile oamenilor sînt cumpărate pentru un pachet de hrișcă.

Este necesar să arătăm adevărata fizionomie a celor care pretind la posturile principale de stat.

Trebuie să îngrădim accesul la putere unor astfel de escroci ca „Nicolae durul” Timofti, care, preluînd puterea, a parazitat patru ani pe trupul întregului popor. Trebuie să aducem la cunoștința populației Moldovei toată această informație. Pînă acum, nimeni nu a efectuat o asemenea muncă în Moldova.

În al doilea rînd, în scurt timp noi intenționăm să purcedem la publicarea „listei lichidatorilor” țării noastre.

Vom începe cu „Sfatul Țării-2”, cu această clică de nemernici, care cred că Moldova este proprietatea lor și că au dreptul să ne decidă soarta.

Pe numele fiecăruia dintre ei va fi publicat un dosar informațional, care demască activitatea lor antistatală, cu o difuzare ulterioară în raioane.

— În ultimul timp, în republică majoritatea organizațiilor obștești se transformă în partide politice. Mișcarea dumneavoastră nu va urma același exemplu?

— Partidele politice și-au arătat ineficienţa în Moldova. Mă voi repeta, dar în situația cînd voturile la alegeri și deputații în parlament se vînd și se cumpără ca pateurile, de fapt noi sîntem sortiți falimentului economic și pieirii statului.

Situația poate fi schimbată numai prin consolidarea poporului în afara partidelor și a lozincilor politice.

Instaurînd în țară un control popular, dacă vreți! Anume de aceea Mișcarea Populară „Salvăm Moldova!” este o forță cu statut de „supra-partid”, o forţă apolitică și noi am declarat acest lucru din start.

Obiectivul nostru este de a întruni într-un front popular patriotic unic pe reprezentanţii tuturor naţionalităţilor, care locuiesc pe teritoriul Moldovei: atît cei care nu fac parte din careva partide, cît şi pe reprezentanţii diferitor formaţiuni de partid, care doresc să salveze ţara şi să asigure o viaţă decentă poporului moldovenesc.

Noi nu avem nevoie de posturi și funcții oficiale. Noi dorim să ne concentrăm pe altceva — să consolidăm poporul, să explicăm oamenilor situația reală pentru ca nimeni să nu poată duce oamenii de nas, să manipuleze opinia publică și să obținem efectiv consolidarea statalității și a suveranității țării noastre.

În țară există multe probleme, deci ne așteaptă un front serios de muncă în mai multe domenii. De aceea doresc să mă adresez cetățenilor — nu fiți indiferenți, dacă noi nu ne vom consolida și nu vom putea să reîntoarcem poporului suveranitatea, limba și istoria noastră — noi vom dispărea de pe harta lumii. Şi dacă acest lucru se va intîmpla, toate celelalte nu mai au importanță — nici partidele, nici banii, nici puterea.

— Vă mulțumesc, dle Mahu, pentru o discuție atît de interesantă!

Vezi de asemenea:

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *