Declarația romînească de unire cu Romînia

„Documentul a fost Încropit în două zile. Cuvîntul final mi-a aparținut întotdeauna mie… Declarația a fost gata la 26 august, la ora 18.15, și a fost prezentată de mine , personal, după dactilografiere, președintelui Parlamentului Alexandru Moșanu, care l-a aprobat fără comentarii”. Aurel Prda, ambasador romîn cu misiuni speciale, general în retragere. Timpul, 26 august 2011 Minciuna — regină a politicii moldoveneşti „Din 1990 Minciuna a pătruns năvalnic, stăpînind toate…

Румынская декларация об объединении с Румынией

«Декларация составлялась за 2 дня. Решающее слово всегда было за мной. Документ был готов 26 августа 1991 г. в 18.15 и после распечатывания был вручен мною лично председателю Парламента Ал. Мошану». Аурел Преда, румынский посол по особым поручениям, генерал в отставке. Timpul, 26 августа 2011 г. Ложь — царица молдавской политики «С 1990 года Ложь нахраписто охватила все сферы деятельности Республики Молдова: науку, культуру,…

MOLDOVENII ŞI „UNIREA” ROMÎNEASCĂ

Istorie însamnă ceea ce s-a întîmplat cu adevărat: fapte, evenimente, acte, mărturii despre cele văzute şi trăite, confirmate de alte, diferite surse…

Evocarea adevărurilor crude

De ziua Republicii: proclamării, acum un centenar, a Republicii Democratice Moldoveneşti (2.12.1917), a apărut de sub tipar volumul Cronica unei cotropiri anunţate. 1917 — 2017 cu un subtitlu, suprimat de cenzură: Romînia împotriva Republicii Moldova. Este vorba de o culegere de documente şi materiale demult aşteptată şi … neaşteptată. Aşteptată, pentru că fluxul de documente publicate în ultima vreme privind anii 1917 — 1918 din istoria Moldovei îngăduie să despărţim faptele reale…

Notă istorică: Cum trădătorii rupeau în bucăți Marele Principat al Moldovei

Pe 24 ianuarie 1859 ca urmare a diferitelor tipuri de „manevre politice” și înțelegeri între mai multe state europene, a fost declarat actul de unire a unei părţi din principatul autonom al „Moldovei” cu „Valahia”, drept care în viitorul apropiat, pe harta lumii a apărut un stat nou — „România”. De notat că, în conformitate cu acordurile istorice, era vorba despre „unirea egală în drepturi a Principatelor Valahiei şi Moldovei”, dar nu despre anexarea…

Moldova stat capturat. Lecţii neînsuşite /Vasile Stati/

„Istoria nu este învăţătoare, ci supraveghetoare: magistra vitae nu ne învaţă nimic, ci numai ne pedepseşte pentru lecţiile neînsuşite” V.O.Kliucevskii, 1893. Zilele acestea se împlinesc 98 de ani, de cînd a început campania războinică a Romîniei regale împotriva Republicii Democratice Moldoveneşti care se afla sub jurisdicţia Rusiei din 1812, cînd „Romînia” nici măcar în proiect nu exista. Cum a demonstrat în 1976 academicianul romînesc C.C.Giurescu, „Basarabia” n-a…

О том, как Румыния оккупировала Молдову. Исторические факты /Василий Стати/

«История не учительница, а надзирательница: magistra vitae, она ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков» В.О.Ключевский, 1893 г. В эти дни исполняются 98 лет со дня начала разбойного нашествия королевской Румынии на Пруто-Днестровскую Молдову, находившуюся под юрисдикцией России с 1812 г., когда «Румынии» даже в проекте не существовало. Как…

Sfatul Țării a trădat poporul moldovenesc!

Istoria se repetă. Prima dată, ca tragedie, a doua oară, ca farsă. Repetări în istorie. Sfatul Țării 1. Sfatul Țării 2? De ce am avea nevoie de un Sfatul Țării-2, dacă și primul a stîrnit controverse și a trădat mult pătimitul norod moldovenesc, care se constituise în Republica Populară Moldovenească…